top of page
  • Writer's pictureSAT

Seachtain na Gaeilge 2023

Seachtain na Gaeilge 2023

Scoil an Athar Tadhg,

Carraig na bhFear

1. Nuacht an Lae le ranganna 3/4.


2. Léiriú Scór na bPáistí 2023. Halla na Scoile ar 11 am. 1ú Márta


3. Comórtas Ealaín --------- Téama


A. Carraig na bhFear B. Seanfhocal

(Críochnaithe agus ar taispeáint i Halla na Scoile roimh an Aoine)

4. Rínce Gaelach (le Mrs. Carey, Mrs. O Driscoll & Ms. O Connor) i gclós\halla na scoile, ag brath ar an aimsir. 9/10ú Márta

5. Tóraíocht Taisce i gClós na Scoile 13ú Márta

A. Ranganna Naíonáin Bheaga go Rang a Dó (ar Maidin)

B.Ranganna 3 go 6 (tar éis lón @ 11am).

6. Damhsa – An Dreoilín le Ms. Reen i gClós na Scoile. 14ú Márta

(Tabharfaidh Ms Reen na treoir go léir as gaeilge do na múinteoirí)

7. Amhrán as Gaeilge le canadh ag gach rang i gClós/Halla na Scoile @ 11am. 15ú Márta

8. Tráth na gCeist Bóird 16ú Márta

  1. Ranganna 2, 3 & 4 @ 9.30 ar maidin

  2. Ranganna 4/5, 5 & 6. @ 11 am ar maidin.

9. Príomh Oide na Scoile, Mr. Duggan, ag Bronadh Teastaisí Gaelgóir na Seachtaine i ngach rang.


10. “Scoil an Athar Tadhg ag caint

Páistí na scoile ag labhairt Gaeilge sa clós agus má cloiseann múinteoirí/SNA iad geobhaidh an páiste do crannchur ina seomra féin.


11. Ranganna Ealaín & Corpoideachas a mhúineadh trí mheán na gaeilge i ngach rang.


Míle buíochas,

Seosaimh Ó hAiniféin.

59 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page