top of page
  • Writer's pictureSAT

Seachtain na Gaeilge

1 - 17 Márta

An fhéile Ghaeilge is mó in Éirinn agus ar fud an domhain! Is féile idirnáisiúnta Ghaeilge í Seachtain na Gaeilge, atá ar an gceiliúradh is mó dár dteanga agus dár gcultúr dúchais a bhíonn ar siúl in Éirinn agus in go leor tíortha eile gach bliain. ---

Imeachtaí i Scoil an Athar Tadhg


Seachtain na Gaeilge 2022

Scoil an Athar Tadhg, Carraig na bhFear

Damhsa – An Dreoilín le Mr. O Sullivan & Ms. Reen i gClós na Scoile. 8ú Márta ( Breithlá Mr. O S is ea é)

(Beidh ar na múinteoirí ranga na tearmaí/treoir a mhúineadh roimh ré)

Tabharfaidh Dane & Mags na treoir go léir as gaeilge.

Amhrán as Gaeilge le canadh ag gach rang i gClós/Halla na Scoile. 14ú Márta

Tóraíocht Taisce i gClós na Scoile 4ú Márta

A. Ranganna Naíonáin Bheaga go Rang a Dó ar Maidin

B.Ranganna 3 go 6 taréis lón.


Tráth na gCeist Bóird 15ú Márta

  1. Ranganna 2, 3 & 4 @ 11.00 ar maidin

  2. Ranganna 4/5, 5 & 6. @ 1.10 taréis lón.

Comórtas Ealaín (Críochnaithe agus ar taispeáint i Halla na Scoile roimh an Aoine 4ú Márta)


A. Téama – Rang a Cúig & a Sé. Aon Seanfhocal (a Mhiniú) Dearadh Déanta ar an Ríomhaire

B. Téama – Tá Éire Fíorálainn. (Ireland is Really Beautiful)


Príomh Oide na Scoile, Mr. Duggan, ag Bronadh Teastaisí Gaelgóir na Seachtaine i ngach rang.


Rínce Gaelach( le Mrs. Carey, Mrs. O Driscoll & Ms. O Connor)i gclós\halla na scoile, ag brath ar an aimsir. 14ú Márta


Cluichí Cumarsáide mar ceacht gaeilge i ngach rang. Ar an Aoine 4ú & 11ú Márta.

Ranganna Ealaín & Corpoideachas a mhúineadh trí mheán na gaeilge i ngach rang.Míle buíochas,

Seosaimh Ó hAiniféin


110 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page